|| Darshan Path ||
Prabhu Patitpavan Mein Apavan, Charan Aayo Sharanji |
Yo Virad Aap Nihar Swami, Met Jaman Maranji ||
Tum Na Pichanyon Aan Manyon, Dev Vividh Prakar Ji |
Ya Buddhi Seti Nij Na Janyon, Bhram Ginyon Hitkaar Ji ||
Bhav Vikat Van Mein Karam Bairee, Gyan Dhan Mero Haryon |
Tab Ishth Bhulyo Bhrashth Hoye, Anishth Gati Dharato(n) Phiryon(n) ||
Dhan Gadhi Yon Dhan Divas Yo Hi, Dhan Janam Mero Bhayo |
Ab Bhaag Mero Udai Aayo, Darash Prabhuji Ko Lakh Layo ||
Chavi Veetragi Nagn Mudra, Drasthi Nasa Pe Dhare |
Vasu Pratiharya Anant Gun Jut, Koti Ravi Chavi Ko Haren ||
Mit Gayo Timir – Mithyatva Mero, Udai Ravi Atam Bhayo |
Mo Ur Harash Aiso Bhayo, Manu Rank Chintamani Layo ||
Mein Haath Jod Navaye Mastak, Beenau Tuv Charanji |
Sarvottkrasth Trilokpati Jin, Sunahu Taran Taranji ||
Janchu Nahin Survas Puni, Nar Raj Parijan Saath Ji |
Budh Janchahun Tuv Bhakti Bhav – Bhav, Dijiye Shivnath Ji ||
 
About us   |  Contact Us