|| Tumse Lagi Lagan ||
Tumse Lagi Lagan, Lelo Apni Sharan Paras Pyaraa
Meto - Meto Ji Sankat Hamara ||
Nish Din Tumko Japu, Par Se Neha Taju Jeevan Saraa
Tere Charano Mein Beetain Hamaraa
Tumse Lagi Lagan, Lelo Apni Sharan Paras Pyaraa
Meto - Meto Ji Sankat Hamara ||
Ashwa Sen Ke Raaj Dulare, VamaDevi Ke Suth Pran Pyaare
Sab Se Neha Toda, Jag Se Muah Ko Moda Sannyam Dharaa || Meto ||
Indra Aur DharNendra Bhi Aae, Devi PadmaVati Mangal Gaae
Aasha Puro Sada, Dukh Nahi Pave Kada Sevak Tharaa || Meto ||
Lakho Vaar Tumhe Shish NaVahun, Jag Ke Nath Tumhe Kaise Pahun
Sevak Vyakul Bhayaa, Darshan Bin Ye Jiyaa Lage Kharaa || Meto ||
Tumse Lagi Lagan, Lelo Apni Sharan Paras Pyaraa
Meto - Meto Ji Sankat Hamara ||
 
About us   |  Contact Us