पूजन - पाठ - प्रदीप
( जिनवाणी - संग्रह )
विषय - सूची
पाठ का नाम पृष्ठ सं.
पाठ का नाम पृष्ठ सं.
देवदर्शन-स्वाध्याय : विधि निर्देश १९
स्वस्तिक : उद्देश्य एवं भावना २६
जैन दर्शन का उद्देश्य ३२
मंगलाष्टक-स्तुति (हिंदी) ३७
स्तुति (प्रभु पतितपावन) ४३
प्रतिमा-प्रक्षाल-विधि पाठ ५८
विनयपाठ (इह बिधि ठाड़ो...) ६७
भजन (श्री जी! मैं थानेपूजन...) ७०
पंचकल्याणक अर्घ्य ७३
चतुर्विंशति स्वस्ति-मंगलम्(संस्कृत) ७६
देव-शास्त्र-गुरु पूजा (द्यानतराय) ८५
श्री बीस तीर्थंकर पूजा (द्यानतराय) ९०
अकृत्रिम चैत्यालय-वंदना (संस्कृत) ९४
सिद्ध-पूजा (संस्कृत-पद् मनन्दि) ९९
सिद्ध-पूजा (द्रव्याष्टक-हीराचंद) १११
श्री आदिनाथ-जिन पूजा 'जिनेश्वर' १२१
श्री पार्श्वनाथ पूजा (बख्तावर) १३३
समुच्चय महाअर्घ्य १४५
शांतिपाठ (शास्त्रोक्तविधि...) १४७
स्तुति (तुम तरण तारण) १४९
भजन (आ. देवेन्द्रकीर्ति) १५१
श्री देव-शास्त्र-गुरु पूजा (युगल जी) १५६
श्री आदिनाथ पूजा (चाँदखेड़ी) १६५
श्री पदमप्रभ पूजा (बाड़ा) १७९
श्री नेमिनाथ पूजा (सन्मति) १९०
श्री पार्श्वनाथपूजा (रवीन्द्र) २०२
श्री महावीर पूजा (चाँदनगॉव) २१०
श्री महावीर पूजा (भारिल्ल) २१९
श्री पंच परमेष्ठी पूजा (राजमल) २२९
श्री बाहुबलीस्वामी पूजा (अरुणा) २३८
अभिषेक : विधि-निर्देश २३
पूजन :विधि-निर्देश २७
मण्डलाष्टकम् (संस्कृत) ३३
दर्शनपाठ (तुम निरखत...) ४०
जलाभिषेक पाठ ५५
अभिषेक पाठ :(संस्कृत) ६३
मंगलपाठ (मंगलमूर्ति परमपद...) ६९
पूजा-विधि प्रारम्भ ७१
स्वस्ति-मंगल-विधान (संस्कृत) ७४
परमर्षि-स्वस्ति-विधान (संस्कृत) ७७
तीस चौबीसी का अर्घ्य ९०
विद्यमान बीस तीर्थंकरों के अर्घ्य ९४
चैत्य-भक्त्ति ९७
सिद्ध-पूजा (भावाष्टक-द्रव्याष्टक) १०९
समुच्चय चौबीसी पूजा (वृन्दावन) ११७
श्री शांतिनाथ पूजा (बख्तावर) १२७
श्री महावीर-जिन पूजा(वृन्दावन) १३९
आसिका लेने का पद १४६
विसर्जनपाठ(सम्पूर्णविधि) १४८
स्तुति (मै तुम चरण) १५०
समुच्चय-पूजा (सच्चिदानंद) १५२
श्री देव-शास्त्र-गुरु पूजा (रवीन्द्र) १६१
श्री ऋषभदेव पूजा (रानीला) १७१
श्री चंद्रप्रभ पूजा (तिजारा) १८४
श्री पार्श्वनाथ पूजा (पुष्पेन्दु) १९६
श्री पार्श्वनाथ पूजा (बड़ागॉव) २०६
भजन (चाँदनपुर के महावीर) २१७
नवदेवता-पूजन (ज्ञानमती) २२४
सिद्ध-पूजा (युगल जी) २३३
श्री जम्बूस्वामी पूजा (स्वस्ति भूषण) २४३
About us   |  Contact Us